Anders la Cour fra CBS var 3. oplægsholder ved MDI Årsmødekonference 2014. Den bogaktuelle lektor beskæftiger sig på forskningsniveau med frivillighed som han – i tråd med mange politikere – ser et særligt potentiale for i selveje.

I de selvejende institutioner er det ofte bestyrelserne som udgør den frivillige repræsentation, men det er alt for snævert at nøjes der, mener la Cour, som ser frivillighed som en vigtig kvalitet i de selvejendes eksistensberettigelse og identitet.

”Peg på jeres forskellighed fra det kommunale som ikke kun handler om jeres bestyrelser, men også om jeres praksis, mod og fantasi til at inddrage frivillige på mange forskellige planer”.

 

Peg på jer selv

Han fortalte om en tendens, hvor kommuner i dag forsøger at ryste den grå, kommunale kåbe af sig for mere at ligne den passionsdrevne og engagerede kraft i civilsamfundet. Flere kommuner er begyndt at kalde sig ”kærlig” eller ”community” og føler sig draget til frivillighed - og alle der forstår og bruger den.

”Det er de selvejendes force, at de ikke er så berøringsangste overfor frivilligheden som de kommunale. Peg på jer selv og sig: Alt det, i efterstræber i kommunen, er det vi allerede er gode til”.

En af forhindringerne for et større indtog af frivillighed i de selvejende institutioner hænger bl.a. sammen med at mange ikke selv helt forstår den og huser fordomme overfor frivillige. Nogle sætter lighedstegn mellem amatøragtigt og frivilligt, men det er en misforståelse. Ligesom forestillingen om hvornår noget er professionelt også ind imellem kan trænge til et nutidigt eftersyn:

”Det at være professionel i dag handler også om at være uformel og til stede”. 

 

Pas på med at lave regler og reglementer for frivillige

Et spørgsmål fra salen var bl.a. om en frivilligs motiver kunne spille problematisk ind? Anders la Cour svarede, at alle organisationer laver en grundig screening af deres frivillige, og det skal de selvejende institutioner selvfølgelig også gøre. Men det centrale er ikke at få en person ind der nødvendigvis vil gøre verden til et bedre sted, men at invitere nogen ind, der kan tilføre institutionen kvalitet. Frivillige er vigtige at få ind, fordi de tilfører institutionen en særlig form for omsorg og praksis, der er vigtigere end deres motiver.

Ledere og bestyrelser skal stå sammen om at genkende kvalitet i frivillighed, tilføjede la Cour. - Og de skal også passe på med ikke at pakke de frivillige ind i regler og reglementer. ”Hvor vigtigt er det fx for jer at den frivillige kommer til tiden?” spurgte han, ”Pas på I ikke begår den samme fejl som det kommunale”.

 

Se Anders la Cours PowerPoint som pdf - klik HER


 

Vil du læse mere fra konferencedagen?

 

Klik på linket:

Del 1.
Brug folkeskolereformen som løftestang – Pia Allerslev på MDI Årsmøde 2014
Københavns børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev gav det politiske og kommunale blik på både selveje og folkeskolereform.

 

Del 2.
Hop på projekter! – Holger Højlund på MDI Årsmøde 2014
CBS lektor og forskningsleder for MDI partnerskabsprojektet, Holger Højlund gav status på partnerskabsprojekt og følgeforskning. Der var også bud på vigtige kompetencer for fremtidens ledere og råd til hvordan man kvalificerer sig til den fremtid.

11. juni 2014