Københavns direktør i børne- og ungeforvaltningen, Tobias Børner Stax, gav ved MDI Årsmøde 2014 et forvaltningsperspektiv under overskriften: ’ Ser kommunen den selvejende institution som udviklingsdynamo for daginstitutionsområdets udvikling?’. For ham er det ikke væsentligt, om institutioner er kommunale eller selvejende. Det, han har fokus på, er kvalitet og de løsninger institutionerne kommer med.

Som forvaltningsperson har han et positivt syn på målinger og dokumentation og påpegede, at politikere og samfund har krav på et indblik i, hvad deres penge og ressourcer bruges på. Det kan måske afhjælpe den generelle bureaukrati-irritation at sætte sig i de andres sted og forstå, at det er rimeligt nok at de bliver betrygget, forklarede han.

Ubøjelige regler og papirarbejde er ikke nødvendigvis af det onde, mener Stax og gav et konkret eksempel, nemlig kravet om børneattest på alle der omgås børn i institutionerne. Det kan godt være det giver lidt besvær, eller tage noget tid, men det er ikke en procedure man kan gå på kompromis med. Det handler om børns sikkerhed, og her er bureaukratiet vigtigt.

Kvalitet, er en af de ting, der er interessant at få fastholdt og formidlet, og med kvalitet, mener han, indholdet af dagligdagen:

”Det er i det konkrete vi laver, der er kvalitet, ikke i en rammeaftale”.

Udviklingsdynamoen så han rotere med højere omdrejninger hos de selvejende og private hvor beslutningsvejene er kortere end hos kommunen, som holdes tilbage af at være større og tungere operationelt. Det er spændende med børn der har en meget anderledes hverdag, fortalte han, men det skal være noget anderledes der giver dem bedre forhold, liv og kompetencer på sigt - eller bedre øjeblikke i barnelivet.

Selv om Stax kom som repræsentant for Københavns Kommune var der i oplægget en undertone af at medmenneskeligt ansvar for børn ikke har grænser, hverken organisatorisk, eller kommunalt. Stax opfordrede til, at man i det hele taget har bredt udsyn og helhedsperspektiv på børn.

”Vi har et ansvar for at også børn der er de steder, hvor der ikke er fokus på at gøre tingene bedre, hjælpes”.

Når snakken falder på helhed oplever Stax ind imellem at det bliver misforstået. Helhed i fx forløb og overgange er ikke når daginstitutionen overdrager skolen børnenes aktivitetsbeskrivelser:

”Vi skal have barnehelhed, ikke aktivitetshelhed. I skal stille jer til rådighed for skolen i den forbindelse”, opfordrede han.

Udvikling handler ikke om organisation, men om samspil og initiativ. Alle institutioner og netværk har et ansvar for selv at gribe bolden, hvis de vil være i spil, understregede Stax.

Københavns Kommune tænker over hvordan de kan inspireres og lære af de selvejende ift. netværk og kvalitetsudvikling af netværk. Den bane har de selvejende forspring på, men kommunen vil gerne inviteres med ind og blive klogere - bl.a. på hvordan man arbejder med forskellighed i en ledelsesstreng foruden hvad der kan give børn bedre institutionsliv.

”Som forvaltning skal vi være gode til at lytte til dem, der er gode til pædagogik”, fremhævede Stax, som også opfordrede til at man kom ind på hans kontor og udfordre ham en gang imellem.

 

 

Vil du læse mere fra konferencedagen?

 

Klik på linket:

Del 1.
Brug folkeskolereformen som løftestang – Pia Allerslev på MDI Årsmøde 2014
Københavns børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev gav det politiske og kommunale blik på både selveje og folkeskolereform.

 

Del 2.
Hop på projekter! – Holger Højlund på MDI Årsmøde 2014
CBS lektor og forskningsleder for MDI partnerskabsprojektet, Holger Højlund gav status på partnerskabsprojekt og følgeforskning. Der var også bud på vigtige kompetencer for fremtidens ledere og råd til hvordan man kvalificerer sig til den fremtid.

 

Del 3.
Forstå frivillighed og træk den ind - også udenfor bestyrelsen - Anders la Cour på MDI Årsmøde 2014
CBS lektor, frivillighedsspecialist og forfatter til bogen ’ Frivillighedens logik og dens politik’ Anders la Cour, fortalte om værdien af frivillighed og dens mange muligheder samt hvorfor den er helt central for særligt de selvejende institutioner.

 

Del 4.
Tilbage til rødderne: Genstart selveje - Sanne Lorentzen på MDI Årsmøde 2014
Formand for lederforeningen i BUPL opfordrer til at man får tydeliggjort sin selvejeidentitet med inspiration fra det historiske udspring i civilsamfundet.

 

 

11. juni 2014