Efter at have sunget os varme med ’Livstræet’ bød MDI generalsekretær Charlotte Biil velkommen til MDI Årsmøde 2014. Konferencerummet var udsmykket med en fotoudstilling fra 2100 netværks-institutionen Vibenshus & Davids som i samarbejde med kunstneren Ellis Achong Karker viste billeder fra det gode og lærerige barneliv fra børnehavealder og ind i skolen. Netværket havde også i forhallen en bod med musikcd’er m.m. fra deres samarbejdsprojekt.

"I kan løfte barren"

Konferencens første gæsteoplægsholder var børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Pia Allerslev. Hun kom og gav det kommunale og politiske perspektiv på de selvejende institutioner. Selveje udgør i København næsten halvdelen af alle institutioner, så de er en betydelig del af grundlaget for de tilbud der er. Det giver en særlig opmærksomhed og synlighed, og der var rosende ord til selveje fra borgmesteren.

"I kan noget andet end vores kommunale institutioner og I bidrager både med nytænkning og med at vise at man altså godt kan drive en daginstitution – eller institution i det hele taget - på en anden måde end man måske lige er vant til at gøre i kommunen."

At bevare sine forskelligheder, fordi de kan berige og inspirere, og samtidig udvikle sin vidensdeling og dialog, var vejen, Allerslev opfordrede til at gå. Hun pegede på, at de selvejende skal gøre brug af de muligheder, de har:

"I har friere rammer end de kommunale institutioner til at tænke nyt og anderledes, I kan løfte barren for, hvad det vil sige at drive daginstitutioner og fritidstilbud."

Synliggør det anderledes

Partnerskabsprojektet har også tippet den kommunale forståelse i positiv retning:

"MDI’s partnerskabsprojekt har på mange måder været med til at vise os vejen for, hvad det er for en værdi, de selvejende institutioner udgør".

Med al rosen til det selvejende miljø fulgte også en opfordring og en påmindelse om ansvaret hos institutionerne:

”Jeg tror det er vigtigt at man gør opmærksom på – og det er i virkeligheden også en opfordring til jer – at I bliver endnu bedre til at gøre opmærksom på hvad det er, I kan som selvejende, og hvad det er, I gør som selvejende, som de kommunale institutioner ikke gør.”

Pia Allerslev lagde ikke skjul på at det foruden innovation i høj grad var bestyrelserne og forældrefrivilligheden der gjorde de selvejende institutioner interessante.

Folkeskolereformen som løftestang

Folkeskolereformen var naturligt nok det varme emne. Fra 1. august træder store ændringer i kraft, men det skal ikke mødes med negativitet og modstand – tvært imod, sagde Allerslev, det bliver en mulighed for at afprøve og optimere en lang række ting:

”For mig er det vigtigt, at vi ikke ser folkeskolereformen som noget der kommer til at være ødelæggende, bremsende, besværligt, surt og alt muligt andet. Vi er nødt til at se det her som en mulighed i stedet for at se det som en masse begrænsninger. Siden jeg startede som borgmester, har jeg brugt folkeskolereformen som løftestang, eller måske en gang imellem som undskyldning, for at gøre nogle ting fordi med den i den ene hånd har man kunne sige: Prøv at høre, vi skal alligevel gøre en masse, ku vi så ikke prøve det her også?”

Oplægget blev bl.a. en invitation til alle om at byde ind med ideer og forslag i en proces præget af ønsker om brobyggeri:

”Jeg hilser alle initiativer meget velkomne, der kan være med til at bygge bro mellem det kommunale og det selvejende, mellem skoletilbud og fritidstilbud, mellem de forskellige overgange der i øvrigt er. Og jeg håber også I tror på, når jeg siger, at jeg vil gøre mit til at I som selvejende institutioner får de bedste betingelser for at kunne blive ved med at være unikke - kunne blive ved med at gøre en forskel.”

København - og bredere

Borgmesteren fremhævede de spændende projekter i selvejende institutioner og netværk så som madprojektet i Marthahjemmet på Nørrebro, Fyrtårnets kolonihave i Svendborg og århusianske Thunfiskens afsæt i hjerneforskning. På den måde blev der kigget over de kommunale grænser og antydet, at politikere i dag ikke kun ser på hvad der sker i egen by, men er nødt til at kigge bredere ud i landet, fordi inspiration og viden ikke har postnumre.

Men som Københavner var der naturligt nok også ord med på vejen fra Allerslev til de mange i salen som kom her fra. De fik indblik i hvilken udvikling deres borgmester forestiller sig:

”Lige nu er vi i København i gang med at definere en ny selvejestrategi og vi vil rigtig rigtig gerne prøve at udfordre de nuværende rammer. Vi vil gerne prøve at gøre betingelserne for drift af selvejende institutioner endnu bedre, endnu smidigere, endnu mere interessante. Det kunne fx være i form af en revision af hele kontraktgrundlaget, så det bliver lidt mere tidssvarende - og måske også at se på driftsoverenskomsterne mellem kommunen og den enkelte institution og gøre dem mere anvendelige. Og så vil jeg også rigtig gerne være med til at se på bestyrelserne – være med til at udvikle bestyrelserne.”

 

 

11. juni 2014