Lige siden Trivselserklæringen blev underskrevet i 2004 har der været Trivselsdag i marts hvert år. Og siden 2007 har den ligget på den første fredag i måneden. Målet med trivselsdagen er at markere dagtilbuddenes trivselsfremmende arbejde og har kommunikationsplatform hos undervisnings- og børnemiljø videnscenteret Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).  Fredag d. 7. marts fejrede DCUM dagen sammen med minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen på Martha Hjemmet på Nørrebro. MDI var også med og vores generalsekretær, Charlotte Biil, fik lejlighed til at snakke lidt med ministeren forud for hans deltagelse på vores årsmøde i maj.

Det nationale trivselssamarbejde for børn i dagtilbud inkluderer 13 parter inden for dagtilbudsområdet, der alle gennem underskrivelsen af Trivselserklæringen har forpligtet sig til at forstærke og koordinere indsatser for at sikre børns sociale trivsel.


Måltider som pædagogisk ramme 

MDI-institutionen Martha Hjemmet er et af de dagtilbud der har iværksat særlige trivselstiltag for at fremme det gode børnemiljø. Her bruger man bl.a. det sunde måltid som en pædagogisk indsats, der kan styrke børns sociale kompetencer, omgangsform og øge forståelsen for kulturelle normer. Dagtilbuddet huser i øjeblikket 241 børn fordelt over 3 afdelinger og ledes af Anna Fisker der i sin tale til børn og voksne kom ind på hvad måltiderne kan:

”Samværet betyder for os voksne at vi bliver rigtig, rigtig dygtige til at se, hvad det er for nogle signaler børnene giver fra sig og at vi i fællesskab kan spise og være i en ramme, hvor der kan være en god stemning. Noget af det vi oplever som en god stemning er, når vi kan lytte til hinanden, når vi kan række kartoflerne, når vi kan sige hvad der er i maden, og når vi kan sidde i små, fokuserede grupper. Når det handler om trivsel er det ofte ikke det, der bliver sagt, men måden det bliver sagt på”. 


Ministeren lover politisk opmærksomhed på det gode børneliv

Manu Sareen fortalte i sin tale, at trivselsdagen og dens fokus på det gode børneliv har en personlig stor betydning for ham, fordi han selv har en pædagogisk baggrund. Han betryggede de lyttende i, at engagementet ville blive båret ind i hans politiske arbejde og åbne en dialog med de organisationer, der har viden om børneområdet:

”Noget af det, som jeg kommer til at sætte fokus på er at få lavet en politik hvor overskriften er: Hvad er det gode børneliv egentlig? Det har man aldrig nogensinde rigtig fået sat fokus på og det synes jeg på en eller anden måde flugter rigtig godt med den her trivselsdag. Det kan være alt fra plads, til mad og til miljø og så videre… for mig handler det gode børneliv også om at bryde den sociale arv og det vil jeg helt klart lægge mig i selen for at se om vi ikke – på en eller anden måde – kan være med til at gøre noget ved.

Det har skiftende socialministre sagt alle sammen, men det kunne være så fedt at være den socialminister, der måske udviklede et eller andet til at gøre det og her vil jeg selvfølgelig gå i dialog med samtlige organisationer der lige præcis ved noget om det her, for det ved vi ikke nødvendigvis noget om inde i Socialministeriet og derfor vil min opgave også være at række hånden ud til dem, der ved noget om det.”

Henvendt til de lyttende børn (de der ikke stadig havde fingerne i ørerne mens han talte til de voksne) forklarede ”Socialmedisteren” hvorfor trivselsdagen var så vigtig:

”Trivselsdag betyder rent faktisk, at det er rigtig vigtigt at børnene skal have det rigtig godt i Danmark og det er sådan nogen som jer – alle børn fra næsten 0 til 6 år. Det, at have det godt kan betyde rigtig mange ting, det kan betyde at man skal have gode venner, ikke skal drilles eller mobbes, at man spiser sundt, og alt muligt andet.”

Efter ministerens tale sang børn fra Martha Hjemmet en sød sang om venskaber på tværs af forskelle. Og herefter var det Alberte Windings tur til at gå på scenen med sin skræddersyede sang som gav et melodisk stemningsbillede af det gode daginstitutionsliv i børnenes eget perspektiv, fuld af leg, højtlæsning, perler og trygge voksne.

Rigtig fine indslag der samtidigt satte musik til udstillingen af de flotte tegninger og citater fra børnene selv omkring trivsel og venskaber.

Stor tak her fra MDI for en meget inspirerende og opmuntrende Trivselsdag!

Se galleri med billeder fra Trivselsdagen i Martha Hjemmet HER (klik for link)

 

 

11. juni 2014