“Måling og kvalitet – i et tilsynsperspektiv” var i fokus, da MDI Akademi onsdag d. 8. januar satte spot på flere perspektiver omkring kvalitetsmålinger, tilsyn, samarbejde og udvikling.

Nogle af de spørgsmål og kommentarer der kom frem i løbet af eftermiddagen er listet her:

 

  • Hvordan sikrer man sig at tilsynet og anbefalingerne ikke kommer til at basere sig for meget på fortiden og for lidt på fremtiden?

  • Tilsynet er en kompleks størrelse – det skal foregå på et vist ledelses- og kompetenceniveau.

  • De som udfører tilsyn skal kunne forstå og have tid til at sætte sig ind i materialet. Dels for at lederen ikke bare kan formidle et glansbillede, og dels så man ikke kommer til at gennemgå banaliteter. De tilsynsførende skal kunne læse ud af data, hvor der er udviklingspotentiale.

  • Tilsynsmaterialet er en god mulighed for at give bestyrelsen indblik i institutionens drift og kvalitet.

  • Skal vi ikke først tale formål inden vi taler måling?

  • Det er godt med en kontrol, men kontrollen skal være velforberedt.

  • Hvis bestyrelsen skal med, skal tilsynet varsles i god tid.

  • Det er dejligt med en systematisk kvalitetsdialog med ansvarlig chef.

  • Det er fint at tage en tilsyns- og kvalitetssnak sammen med sit netværk. Det skaber gennemsigtighed ift. netværket.

  • Tilsynet skal ikke bestå en snorhøjde – et minimumsniveau - men skal over tid vise en udvikling.

 

Her fra MDI siger vi stor tak til alle deltagere for en god og konstruktiv eftermiddag præget af interessante aspekter og en god afvejning af hvilke udfordringer og bekymringer emnet giver anledning til, såvel som muligheder, udvikling og fordele. Det, at vi fik delt viden og afstemt, er utrolig værdifuldt for alle, og vi håber at se jer igen næste gang akademiet har et aktuelt emne på programmet.

De der har lyst til at læse mere, kan evt. hente CiFri´s arbejdsnotat om selvejende institutioner i Danmark på følgende link. Klik HER (link til side)

 

11. juni 2014