Nu hedder vi MDI

Det blev på repræsentantskabsmødet 2014 vedtaget med stort flertal at organisationen skifter navn fra Menighedernes Daginstitutioner til MDI.

De senere år er det netop betegnelsen MDI der har været brugt hyppigst i dagligdagen - og de fleste andre sammenhænge - men nu får navnet også sin formelle status.

På sigt skal der dog findes et helt nyt navn til erstatning for ‘MDI’, da det ikke er så sigende som akronym. Det forslag blev stillet af netværket KNUD og ligeledes vedtaget ved repræsentantskabsmødet d. 10. maj. Til opgaven med at finde et nyt navn nedsættes et udvalg.

 

Hvorfor skifter vi navn?

Baggrunden for navneskiftet er, at ‘Menighedernes Daginstitutioner’ til tider blev misopfattet som en paraply der alene repræsenterer institutioner med menighedstilknytning. Det er ikke tilfældet. MDI har afsæt i et inkluderende, kristent værdigrundlag og omfatter alle slags institutioner. Værdigrundlaget rokkes der ikke ved, men nu signaleres åbenheden mere.

En stærk organisation med stor tilslutning er til gavn for alle medlemmer. Med navnetilpasningen er inklusionen gjort tydeligere, og MDI kan appellere bredere og forhåbentlig tiltrække flere.

 

 

11. juni 2014