MDI Konferencens sidste oplægsholder i år var Ole Fogh Kirkeby, dr. phil. og professor i ledelsesfilosofi ved CBS samt direktør for Center for Kunst & Lederskab.

Under overskriften ’Balance mellem passion og storsind’ stillede han skarpt på ledelse og en række af de begreber vi ofte støder på, men måske ikke rigtig tænker over hvor kommer fra eller hvad de dækker over: tillid, vilje, frihed og innovation m.m.

Den populære forfatter og foredragsholder leverede en lang række guldkorn og hans evne til kort og præcist at ramme centrale pointer og problemstillinger med såvel lune som stor viden gør, at oplægget bedst refereres med hans egne ord.

 

Citatsamling fra Ole Fogh Kirkebys oplæg:

  

”Ledelse er noget underligt noget, for det er jo ikke et fag… Langt hen ad vejen har ledelse noget at gøre med det menneske man er, man er (desværre) aldrig en bedre leder, end det menneske man er.”

  

”Det udvikler en som menneske at være leder.”

  

”(Ledelsesopgaven) er at efterlade et fællesskab i så god stand som muligt.”

 

”Alvor, er et af de smukkeste ord vi har.”

  

”Prisen for at være leder er, at man er ansat til at lyve.”

  

”Jo mere man arbejder for nogens eller noget skyld, jo stærkere bliver man.”

  

”Det er en velsignelse at have noget at tro på i denne tid. At være mere end bare et professionsmenneske eller en ansat.”

 

”Optimering og effektivisering betyder normalt at reducere ressourcerne og forøge indtjening.”

 

”Det er svært at LEAN-ificere pædagogisk arbejde, hvordan skulle man kunne det, når børn er så forskellige, som de er?”

 

(Ole Fogh Kirkeby spåede at værdiløn ville erstatte den nuværende løn i fremtiden. At man ville blive aflønnet efter ydelse og ikke efter tid: )”Når det sker, kan selvledelse blive selvdestruktiv.”

 

”Jer, der er ngo’er, arbejder ofte endnu mere offentligt end det offentlige, fordi I tager fællesskabet på jer.”

  

”Ledelse er samtaler. Det er måske institutionaliseret, men det er samtaler.”

  

”Dialogen er det vigtigste redskab til befrielse.”

  

”Med ord sår man i et andet menneskes jordbund.”

  

”Det er ord, der befrier.”

  

”Ved hjælp af ordene kan vi redde hinanden og bringe hinanden over afgrunde.”

 

”Ledere skylder deres medarbejdere ord – og ikke kun reprimander!”

  

”Ordet ’værdi’ betyder at vende: man vender ind mod noget, man ser noget - og det bliver set at man har set. Det forpligter, og derfor er det så stærkt. Værdier vender en mod det væsentligste og gør samtidig en stærk.”

  

”Jeg er holdt op med at spørge ledere hvad de har for værdier, for det er så pinligt at de har glemt dem.”

  

”Det er allerede en falliterklæring at man italesætter værdier, men gør man det, skal man gøre det godt.”

  

”Når folk siger: ”Man kan blive hvad man vil”… Gu ka’ man da ej blive hvad man vil!”

 

”Undersøgelser foretaget på hospicer afslører at mange fortryder deres liv og de valg de traf – de muligheder de ikke greb. Vi venter på at det fuldkomne, sande skal ramme os. Vi er ikke frie. Vi har aldrig været mindre frie.”

  

”Hvor ville I gå hen hvis I skulle gå ud i friheden?”

 

”Frihed betyder faktisk at være beskyttet af andre. Fri som i friend.”

  

”Hvis vi ønsker friheden, skal vi også samtidigt være rede til at forpligte os.”

 

”Mennesker forventer et råderum, når de går ind i en organisation. De vil sætte deres fingeraftryk. Derfor spiller frihed en meget stor rolle.”

 

”Ordet ’arbejde’, på tidlig middelaldertysk betyder lidelse, med bibetydningen ’at indfange en forældreløs dreng og udleje ham til hårdt arbejde’.”

  

”Når man giver medarbejdere frihed til selvledelse er der desværre en tilbøjelighed til at de røvrender deres kollegaer.”

 

”Vi kan ikke få isen tilbage på Arktis. Vi kan ikke forhindre Ganges i at tørre ud. Der er hammerhajer i Kattegat nu. Vi kan ikke reetablere verdenen. Folk i Ulande vil hade os, for verden kan ikke bære at de får den levestandard, vi har haft.”

 

”Som regel farer vi bare forvildede rundt fordi vi ikke ved, hvad vi leder efter.”

  

”Innovation er et produkt af samarbejde. Vi får ideerne fra hinanden. Mozart sagde: ”Jeg er ikke genial. Jeg er bare en dygtig tyv”. Man skal stjæle fra andre og gøre det bedre.”

  

”Det nære – de andre, er vigtigere end rationalisering, optimering og effektivisering.”

  

”Har I nogensinde set jeres ansigt i en andens pupil? Find en pupil at spejle jer i, før det er for sent.”

  

”Lederen er forpligtet til at sætte et eksempel og se de medarbejdere i øjnene, som de ikke har lyst til at se i øjnene.” 

 

 

'Den frie organisation' Se Ole Fogh Kirkeby's PowerPoint ved årsmødet - klik HER (pdf)

 

Vil du læse mere fra konferencedagen?

 

Klik på linket:

 

Del 1.
Brug folkeskolereformen som løftestang – Pia Allerslev på MDI Årsmøde 2014
Københavns børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev gav det politiske og kommunale blik på både selveje og folkeskolereform.

 

Del 2.
Hop på projekter! – Holger Højlund på MDI Årsmøde 2014
CBS lektor og forskningsleder for MDI partnerskabsprojektet, Holger Højlund gav status på partnerskabsprojekt og følgeforskning. Der var også bud på vigtige kompetencer for fremtidens ledere og råd til hvordan man kvalificerer sig til den fremtid.

 

Del 3.
Forstå frivillighed og træk den ind - også udenfor bestyrelsen - Anders la Cour på MDI Årsmøde 2014
CBS lektor, frivillighedsspecialist og forfatter til bogen ’ Frivillighedens logik og dens politik’ Anders la Cour, fortalte om værdien af frivillighed og dens mange muligheder samt hvorfor den er helt central for særligt de selvejende institutioner.

 

Del 4.
Tilbage til rødderne: Genstart selveje - Sanne Lorentzen på MDI Årsmøde 2014
Formand for lederforeningen i BUPL opfordrer til at man får tydeliggjort sin selvejeidentitet med inspiration fra det historiske udspring i civilsamfundet.

 

Del 5.
Vi skal have barnehelhed - Tobias Stax på MDI Årsmøde 2014
Københavns direktør i børne- og ungeforvaltningen, Tobias Stax, gav et forvaltningsperspektiv, nuancerede bureaukrati-diskussionen og understregede behovet for helhed.

 

 

13. juni 2014