Er pædagogernes frihed i vuggestuer frihed til at udvikle børn eller frihed til tilfældige, ureflekterede aktiviteter? I påsken var der været mediedebat om den tid vuggestuepædagoger råder over, når det basale så som putning, bleskift og måltider er overstået.

Politiken Research har lavet en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 651 daginstitutionsledere i 90 kommuner med til sammen 19.473 vuggestuebørn. Over halvdelen af lederne svarer, at det er op til den enkelte pædagog at finde ud af hvad den resterende tid skal bruges til.

Bekymring over manglende rammer

I artiklen ’Den enkelte pædagog bestemmer selv i vuggestuen’ (tirsdag d. 22. april) kritiserer både professor Niels Egelund og professor Stig Broström fra DPU den manglende ledelse og planlægning. Egelund efterlyser en nøje plan, struktur og mål for hvad dagen skal indeholde, og Broström efterlyser mere styring fra lederen og en fælles overordnet strategi.

Også formand for Lederforeningen i BUPL, Sanne Lorentzen, er bekymret hvis friheden betyder at medarbejderne mangler ydre, pædagogiske rammer og sparring på konkrete aktiviteter. Men, påpeger hun, hvor der er områdeledelse og flere institutioner som deler én leder, kan det være vanskeligt at have den tætte sparring mellem leder og medarbejdere.

Pædagog og konstitueret leder i regnbuen, Nils Ebbe Hansen, som også har markeret sig i debatten tidligere, understreger behovet for ledelse i institutionerne:

"I mange institutioner er det stuepædagoger, der leder og fordeler arbejdet, men det må ikke være op til den enkelte pædagog at definere institutionens kultur. Det er lederens opgave. Leder og medarbejder skal kodesigne pædagogikken. Og det er ikke min opfattelse, at det sker i særlig mange institutioner"

Link til hele artiklen i Politiken – klik HER.

 

Skab kultur for viden og refleksion

I MDI påpeger konsulent Ulla Engholm, at det er vigtigt for ledere og pædagoger at have en fokuseret opmærksom på børnenes hverdag, både de planlagte aktiviteter og dem, hvor pædagogerne er sammen med børnene på anden vis:

”Når der er en 50/50 rum finder læring sted. At danne sig et overblik over, om der kan strammes op, eller hvordan man i det hele taget begynder at strukturere tiden i hverdagen mere bevidst pædagogisk, kan for nogle institutioner være en udfordring. En høj faglighed skabes gennem viden og en nysgerrighed i pædagogisk praksis, hvor prøvehandlinger sker hver dag. Den viden og refleksion skal der skabes en kultur for, og den kan hjælpes på vej ved at arbejde med børn og unges læreprocesser. Læring om børn og unges læreprocesser tilbyder vi gennem vores MDI akademi og i samarbejde med UCC. ”

Læs mere om MDI Akademi og kurser – klik HER 

eller kontakt MDI konsulent Ulla Engholm på e-mail ue@mdi.dk 

 

 

11. juni 2014