Af Anders Zorck, direktør i MDI


MDI var med da Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold havde inviteret eksperter, praktikere, organisationsrepræsentanter og forældrerepræsentanter til at drøfte det gode børneliv i dagtilbud.


Dagen bød på mange gode oplæg, bl.a. Agi Csonka, administrerende direktør for SFI og formand for Rådet for Børns Læring, som fortalte i et forskningsperspektiv om, hvor stor en effekt det har for børns ageren senere i livet, at man tidligt understøtter deres læring i dagtilbud.

Helle Trasborg, vuggestuepædagog, tog derefter alle med på en praksisfortælling på rød stue, hvor pædagogen Berit via dialog med en pigegruppe om dukker og hunde, viste hvordan praksis kan udfoldes i forhold til børnenes udvikling af sprog, sociale og personlige kompetencer.

Mellem oplæggene var der indlagt workshops om: De mindste børn, trivsel, forældreinddragelse, voksenkontakt og børnefællesskab, læring, udvikling og ledelse

I workshoppen diskuterede man udfordringer og løsninger i forhold til de enkelte områder og diskussionerne fortsatte senere på walk and talk og i plenum. Blandt løsningsforslagene blev der særlig nævnt behov for: bedre normeringer, behov for tid, uddannelse, aktionslæring og forskning.  

Efter frokost holdt motorikvejleder Nanett Borre oplæg om vigtigheden af bevægelse, der styrker de grundliggende sanser, herunder hvor meget effekt det vil have på børnenes læring og udvikling generelt. Oplægget blev afsluttet med at deltagerne også i praksis kunne opleve de positive virkninger af bevægelse.   

Derefter holdt Kerry McCuaig, fellow i Early Childhood Policy fra University of Toronto, et oplæg med titlen: ‘Impact of high quality day care on children’s lives’. Her belyste hun den store effekt af tidlig indsats, særligt for børn i udsatte positioner - også samfundsøkonomisk.  

Til slut gav familievejleder Lola Jensen et underholdende formidlet oplæg med indblik i de danske børnefamilier anno 2014. Her er der er så meget fart på og overinformation, at børnenes hjerner simpelthen påvirkes fysisk og frontallapperne overophedes. Det kan næste ikke undgås at børnene (og deres forældre) bliver stressede af det i længden.

Alt i alt var der mange interessante ting der blev drøftet på dagen, og givet videre til ministeriet som input til videre drøftelser. Den største gevinst var nok, at der blev sat særligt fokus på dagtilbudsområdet som eget område, og ikke som et ”appendiks” til skoleområdet, som det indimellem kan opleves. En god tradition, som gerne må fortsætte!

 

Til mødet hos ministeriet deltog direktør Anders Zorck fra MDI, og Carsten Hansen fra Samuelsgården (MDI-tilknyttet institution).

 

26. juni 2014