Siden ca. 2005 har flere kommuner introduceret stadig større omfang af klyngeledelse som ny ledelsesstruktur omkring bæredygtige enheder af daginstitutioner. fobu har ønsket et alternativ, og derfor har vi valgt at introducere forpligtende netværk.

I et forpligtende netværk er der fortsat tale om selvstændige institutionsenheder, med eget budget, bestyrelse og personale. På den måde, kan man fastholde medindflydelse og en stor grad af frihed. Samtidigt skabes der synergi på tværs af institutioner ved at man på forpligtende vis, engagerer sig i hinanden og løser de opgaver i fællesskab, som egner sig til det. Overordnet set berører modellen 5 dimensioner omkring:

  • Faglighed og værdier
  • Civilsamfund
  • Interessenttilfredshed
  • HR
  • Økonomi

 

Der er blevet etableret 16 forpligtende netværk i henholdsvis København, Århus og Svendborg.    

11. maj 2015