Til projektet er knyttet afrapportering og følgeforskning. Den tilvejebringes af CBS, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Følgeforskningen omfatter løbende sparring på udarbejdelse og afvikling af kvalitetsmålingerne, sparring omkring udviklingen af uddannelsestilbuddene og observationer og drøftelser med seks udvalgte netværk omkring deres arbejde i netværkene og deres arbejde med kvalitetsmålingerne.

Derudover sætter følgeforskningen fokus på 5 forskningsteamer, som er:

1) netværksledelse: analyseret gennem et styringsperspektiv, en ledelsesforståelse og en
ledelsespraksis

2) kvalitetsmålinger:analyseret kvalitetsmålingsværktøjet som teknologi og hvordan kvalitetsmålingen anvendes i forhold til ledelsespraksis

3) partnerskaber: analyseret gennem selve partnerskabsdannelsesprocessen og den historiske ramme som partnerskaberne er dannet ud af

4) borgere og de udøvende som bærer af civilsamfundsengagement: analyseret ved de forforståelser der er af civilsamfundsengagerede borgere og den professionelt udøvende

5) civilsamfundsengagement i en kommunal kontekst: herunder analyseret ved
civilsamfundsengagement som velfærdsværdi og politisk ideal

Læs mere om følgeforskningens temaer her (word dokument).

Produktet af denne følgeforskning er en statusrapport oktober 2012, en statusrapport juni 2013, og en afsluttende evalueringsrapport maj 2014, samt en række artikler i diverse fagblade.

Sideløbende med udarbejdelse af statusrapporter og afsluttende rapport, udarbejdes der halvårlige standardrapporter, som gør status i forhold til projektets fremdrift og de reflektioner, projektet kaster af sig.

Dialogen mellem CBS, EVA og MDI ajourføres med løbende mødeaktivitet. 

 

17. marts 2014