Netværksledelse refererer til en styreform, der er kendetegnet ved en høj grad af decentralisering. Relationer defineres og styres ikke på forhånd, men tilpasses løbende ud fra de udfordringer, man støder på. Værdien i netværket skabes dermed nedefra og ikke i en hierarkisk struktur, hvor værdien defineres ovenfra.

Gevinsten ved at indgå i netværk er, at de selvejende daginstitutioner og deres ledere får styrket deres kompetencer og ressourcer. Det styrker bæredygtigheden både ledelsesmæssigt, pædagogisk og økonomisk. Dermed kan netværket i samlet flok imødegå de udfrodringer, som strukturændringer og besparelser i kommunerne medfører.

Når man går sammen om opgaverne, er der nogle opgaver, der overflødiggøres og man finder ud af, hvor de bedste kompetencer er i forhold til at løse en specifik opgave.

Erfaringerne har indtil videre vist, at lederne føler sig berigede af at kunne have ligeværdige ledelsesfæller, som de kan sparre og udvikle med.

 

  

16. marts 2013