I hvert netværk er der udarbejdet en forretningsplan, som rammesætter fællesskabet og det indhold, det fælles arbejde skal tage udgangspunkt i. Netværkene har en fast mødestruktur - typisk hver eller hver anden uge - hvor institutionerne udveksler erfaringer og sikrer den fremdrift, de har forpligtet sig til.

Netværksarbejdet understøttes af, at alle ledere har gennemgået en netværksuddannelse på diplomniveau. Her har deltagerne kunne finde ind til hinanden, styrke deres indbyrdes kendskab og relationer, samt blive introduceret for den nyeste viden om netværk og tværinstitutionel samarbejde.

Derudover afholdes der hver 2. måned netværkskoordinatormøder, hvor repræsentanter fra hvert netværk møder hinanden, således at koordinatorerne understøttes i at være drivkraften i netværket og sikrer, at de etablerede strukturer for netværket fastholdes og udvikles.

16. marts 2013