”Det er en rejse vi er sammen på og man kan spørge, hvad er det egentlig for en rejse? Hvad er det for en særlig tid vi lever i lige nu?”

Sådan spurgte MDI’s generalsekretær, Charlotte Biil, i sin velkomsttale ved MDI Årsmøde 2014. Det blev et spørgsmål og perspektiv, der stod endnu mere centralt mod konferencens slutning, efter de mange oplæg og diskussioner som understøttede pointen: at vi må finde ud af hvordan vi vil bevæge os fremad fordi det spiller ind på hvor vi er på vej hen. Derfor afslutter hendes oplæg denne artikelserie fra Årsmøde 2014. 

 

I samme båd

Det var billeder af floder, der som PowerPoint illustrerede Charlotte Biils pointe. For en flod er ikke bare en flod, men kan være rivende, brusende og destruktiv, eller stille, lavvandet og iltfattig – og alt der imellem.

Floden som symbol på den rejse vi er på fra A til B er ikke længere den  forudsigelige, lineære strækning der dominerede fortidens opfattelse. En verdensforståelse der er smeltet i takt med isen på Arktis, og forandret som ozonlaget. I en accelererende tid fuld af ombrydninger, er det ikke kun øget miljøbevidsthed og risikosamfundsbegrebet, der skyller ind over os, men også alle de demografiske ændringer, økonomiske stramninger og skolereformen der fundamentalt ændrer – eller er nødt til at ændre - den måde vi har levet på før, fra forbrugsvaner til selveje og daginstitutionsmiljø.

”Jeg vil ikke sige, at daginstitutionsområdet minder om miljø, men alligevel gør det lidt.
Der var engang, hvor man troede, at det, at lægge en plan, var som stille og roligt at flyde afsted for så at ende i en eller anden forudsigelig fremtid, men sådan er det bare ikke mere. Det er  - for mig – blevet en af partnerskabets store pointer: at den måde vi forstår vores fortid og der, hvor vi siger, vi er på vej hen, er helt afgørende for, hvordan vi sætter vores strategiske mulighedsrum.”

Der er nogle forældede samarbejdsformer der skal tages op til revision, mener Charlotte Biil, og den opgave er vigtigere end nogensinde, fordi de udfordringer vi møder i disse år - og de kommende - kun kan takles i fællesskab. Det er ganske enkelt ikke klogt at sejle sin egen sø, når vandstandene stiger.

 

Ingen grøftegraveri

Men samtidigt med det nødvendige samarbejde, opstår også noget spændende og frugtbart i mødet mellem mennesker og organisationer på kryds og tværs. Ideer opstår og fletter sammen med viden og forskning, for når man er nødt til at tænke flere mulige fremtidsscenarier, åbner verden sig også op for en mangfoldighed af løsninger. Dem skal man dyrke, og nære med åbenhed og ærlighed, mener Charlotte Biil:

”Der er hele tiden så mange ting – hvordan navigerer man i dem? Både som daginstitution, men også som kommune? Det synes jeg er en stor læring – i hvert fald for mig - at det kan være enormt dejligt at have et partnerskab, hvor det er i orden at lege med forskellige fremtidsscenarier; forskellige strategiske mulighedsrum som ikke bare gribes ud af den blå luft, men som bliver til, fordi man går og eksperimenterer med nogle ting som man forsker i, evaluerer på, og diskuterer. Hvor man ikke graver sig ned i grøfter, fordi man ikke er enige, men hvor det er i orden at sige ”Det her er bare noget hø”, eller ”Der kan jeg slet ikke se mig selv” – eller ”Det her kunne være rigtig spændende!”. Det er dét, jeg synes er den helt store øvelse i dag, - og så at huske, at ingen kan gøre det alene.

Derfor er det også dejligt, at vi har en kommune og en borgmester, at vi har BUPL, at vi har daginstitutionerne og CBS, der leger med. For skal vi ud på en river rafting? Eller er det en stille flod? Eller ender det her med at blive en eller anden legetøjsbåd, som ikke kan klare det store, vi er om bord i?
Det er i virkeligheden dét, jeg synes vi alle sammen er i gang med at øve os på.”

 

Vil du læse mere fra konferencedagen?

 

Klik på linket:

 

Del 1.
Brug folkeskolereformen som løftestang – Pia Allerslev på MDI Årsmøde 2014
Københavns børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev gav det politiske og kommunale blik på både selveje og folkeskolereform.

 

Del 2.
Hop på projekter! – Holger Højlund på MDI Årsmøde 2014
CBS lektor og forskningsleder for MDI partnerskabsprojektet, Holger Højlund gav status på partnerskabsprojekt og følgeforskning. Der var også bud på vigtige kompetencer for fremtidens ledere og råd til hvordan man kvalificerer sig til den fremtid.

 

Del 3.
Forstå frivillighed og træk den ind - også udenfor bestyrelsen - Anders la Cour på MDI Årsmøde 2014
CBS lektor, frivillighedsspecialist og forfatter til bogen ’ Frivillighedens logik og dens politik’ Anders la Cour, fortalte om værdien af frivillighed og dens mange muligheder samt hvorfor den er helt central for særligt de selvejende institutioner.

 

Del 4.
Tilbage til rødderne: Genstart selveje - Sanne Lorentzen på MDI Årsmøde 2014
Formand for lederforeningen i BUPL opfordrer til at man får tydeliggjort sin selvejeidentitet med inspiration fra det historiske udspring i civilsamfundet.

 

Del 5.
Vi skal have barnehelhed - Tobias Stax på MDI Årsmøde 2014
Københavns direktør i børne- og ungeforvaltningen, Tobias Stax, gav et forvaltningsperspektiv, nuancerede bureaukrati-diskussionen og understregede behovet for helhed.

 

Del 6.
Man er aldrig en bedre leder end det menneske man er - Ole Fogh Kirkeby på MDI Årsmøde 2014
Citatsamling fra den populære foredragsholder og forfatter, dr. phil. og professor i ledelsesfilosofi ved CBS samt direktør for Center for Kunst & Lederskab. Han stillede især skarpt på ledelse og værdier.

 

 

19. juni 2014