Formand for lederforeningen i BUPL, Sanne Lorentzen, var 4. oplægsholder ved MDI Årsmødekonferencen 2014. Hun ser de selvejende institutioner som en del af det private og non-profit markedet og slog et slag for at de selvejende finder tilbage til deres historiske rødder for at redefinere selvejeidentiteten:

”I skal genstarte hele selveje. Det var civilsamfundet der skabte jer, og det skal I få kontakt til igen.”

Opfordringen kunne ses i kontekst af Pia Allerslevs oplæg, hvor en anekdote blev fortalt om hvor få almindelige borgere der er klar over, om naboinstitutionen er kommunal eller selvejende. Forskellene træder først frem efter at man er involveret i institutionen, og de skjulte egenskaber kunne man godt gøre mere for at synligøre.

”Udnyt at I har en hel anden konstruktion end de kommunale” rådede Lorentzen hvis budskaber var i tråd med formiddagens øvrige opfordringer til at blive skarp på identitet og at få den kommunikeret tydeligt ud.

Tilbage til en ny begyndelse

”I har en hel speciel opgave. I er nonprofit og bygget op af andelsbevægelsestænkningen” understregede hun. Fællesskabet og det stærke værdifundament var definerende elementer for selveje fra starten, og tiden er inde til at bringe det helt op i front igen.

Forskelligheden fra det kommunale er vigtig, men skal ses i lyset af det fælles. Nemlig ansvaret og opgaven der bl.a. kræver bæredygtig organisering.:

”Som leder er man ikke kun leder af sin institution, men også af den kommunale opgave. Og det er I også, selvom I er selvejende.”

 

Tydelighed og synlighed

Sanne Lorentzen spåede en fremtid præget af store ændringer for de selvejendes vilkår. Skolernes omstrukturering er et varsel for hele dag- og fritidsinstitutionsområdet hvor fremtiden vil kræve mere åbenhed, større synlighed og fokus på effekt, på en hel anden måde end tidligere. Budskabet blev afleveret utvetydigt:

”Det er rigtig vigtigt, at I bliver tydelige på jeres selveje og jeres mission!”

 

Ekstramateriale

Sanne Lorentzens PowerPoint som pdf - klik HER

 

 

Vil du læse mere fra konferencedagen?

 

Klik på linket:

Del 1.
Brug folkeskolereformen som løftestang – Pia Allerslev på MDI Årsmøde 2014
Københavns børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev gav det politiske og kommunale blik på både selveje og folkeskolereform.

 

Del 2.
Hop på projekter! – Holger Højlund på MDI Årsmøde 2014
CBS lektor og forskningsleder for MDI partnerskabsprojektet, Holger Højlund gav status på partnerskabsprojekt og følgeforskning. Der var også bud på vigtige kompetencer for fremtidens ledere og råd til hvordan man kvalificerer sig til den fremtid.

 

Del 3.
Forstå frivillighed og træk den ind - også udenfor bestyrelsen - Anders la Cour på MDI Årsmøde 2014
CBS lektor, frivillighedsspecialist og forfatter til bogen ’ Frivillighedens logik og dens politik’ Anders la Cour, fortalte om værdien af frivillighed og dens mange muligheder samt hvorfor den er helt central for særligt de selvejende institutioner.

11. juni 2014