Der er flere ledere og bestyrelser der går med tanker om at ændre deres bestyrelsessammensætning, for at få skabt så stærk og dynamisk en bestyrelse som muligt. Både for at være en god sparringspartner for ledelsen, men også for at sætte retning og udvikling på institutionen. 

Læs her, i KL, en artikel om hvordan en folkeskoleleder i Herning, fattede modet og greb muligheden for at besætte en ekstra bestyrelsespost med en tidligere stor erhvervsleder.

'Hold forældremødet på fabrikken', Sidsel Boye Bjerregaard, KL, 16/06/2014
(link til artiklen på KL hjemmesiden).

20. juni 2014