MDI´s kvalitetsmåling 2013

MDI har i februar 2013 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse, en trivselsundersøgelse og bestyrelsesundersøgelse.

Forældreundersøgelsen sendes ud til alle forældre der har børn i de MDI´s netværksinstitutioner. Forældre der har flere børn i institutionen skal svare på det antal skemaer som de har børn, da der kan være individuelle  oplevelser af kvaliteten, i relation til det enkelte barn. I netværkene indgår både daginstitutioner og fritidstilbud. Forældrepopulationen rummer således børn i alderen fra 0 – 16 år.

Trivselsundersøgelsen omfatter alt personale i institutionen uanset faggruppe og ansættelsesform, dog ikke vikarer.

Svarprocenten beregnes på baggrund af antallet af udsendte skemaer og ikke på baggrund af antal indskrevne børn/ansatte medarbejdere i institutionen.

 

Samlet set ser svarprocenterne ud som nedenfor:

 

2012

2013

Forældreundersøgelse

44 %

47 %

 

2.071

1.975

Trivselsundersøgelse

72 %

65 %

 

647

558

Bestyrelsesundersøgelse

x

57 %

 

x

235

 

Resultaterne af kvalitetsmålingen ligger nu endeligt klar. Det er overordnet set nogle meget flotte resultater, som bekræfter at den høje kvalitet der blev dokumenteret ved sidste års kvalitetsmåling, gentager sig i denne måling.

På en 5 punktsskala (hvor 5 er meget tilfreds) er der både sidste år og i år en besvarelse på 4,7 i forhold til hvor tilfredse forældrene samlet set er med deres barns daginstitution. Ligeledes har personalet på en 6-punktsskala (hvor 6 er helt enig) både sidste år og i år en besvarelse på 5,1 i forhold til at de alt i alt er godt tilfredse med deres arbejdsliv.  

 

Se de overordnede rapporter her:

Overordnede konklusioner om kvalitetsmåling 2013 (pdf)

Forældreundersøgelse 2013 (pdf)

Medarbejderundersøgelse 2013 (pdf)

Bestyrelsesundersøgelse 2013 (pdf)

Overordnet konklusioner på kvalitetsmåling 2013 (pdf)

27. maj 2013