MDI’s netværk for klubber og fritidshjem started op d. 20. marts 2013 som en konsekvens af den nye skolereform. Vi lagde ud med et oplæg, hvor to konsulenter fra Københavns Kommune kom og gav en introduktion til hvorledes kommunen vil starte arbejdet med reformudspillet op. Herefter fulgte en livlig debat om muligheder og udfordringer. Der blev drøftet struktur, faglighed, civilsamfund m.m.

Sanne Sepstrup (billedet) fra BUF blev inspireret ved arrangementet og fortæller:

“Det var en rigtig god debat med mange god inputs og overvejelser, som vi tager med videre. Noget af det, jeg bed særligt mærke i, var input omkring hvad der er pædagogernes spidskompetencer, som de ville kunne bidrage med i en ny helhedsskole – og at det er vigtigt at italesætte de kompetencer allerede tidligt i forløbet. Det handler bl.a. om at understøtte den sociale læring og hvordan børnene indgår i det sociale fællesskab. Og at understøtte den højere grad af chancelighed, som der også er meget politisk fokus på her i København.

Noget, der også var rigtig interessant, var overvejelserne omkring, hvordan der kan være potentiale i at bruge fritidstilbuddenes faciliteter i løbet af dagen i helhedsskolen. Der blev nævnt flere gode erfaringer fra Stærkt Samarbejde, og at et skifte til fysiske rammer samtidig gav ikke mindst de skoletrætte børn en god mulighed for at få en ny rolle i forhold til den, de normalt har i skolen”.

De næste to oplæg i foredragsrækken kommer fra BUPL Hovedstaden og en folketingspolitikker.

Kommende foredrag i MDI klub/frit netværk

Onsdag d. 24. april kl. 8.30 – 11.00: En repræsentant fra BUPL Hovedstaden kommer og perspektiverer regeringens forslag til en heldagsskole; hvilke styrker og svagheder er der I forslaget? Efterfølgende er der mulighed for debat og ideudveksling.

Onsdag d. 22. maj kl. 8.30 – 11.00: En Christiansborg-politiker giver sit bud på hvorledes vi skaber læring og udvikling af børn på 0 - 18 års-området, set med et pædagogfagligt perspektiv. Efterfølgende er der mulighed for debat og ideudveksling. 

 

Foredragene arrangers I MDI’s lokaler på Enghavevej 31, Kbh V.

For yderligere information og tilmelding til netværket, kontakt MDI konsulent Kirsten Birk Olsen på e-mail: kbo@mdi.dk eller ring på tlf. 51765656

 

Læs mere:

 

En leders indtryk af klub/frit netværksmøde med BUF (link til artiklen) 

'Temaer og pointer fra møde d. 20. marts i klub/frit-netværket' (link til pdf)

‘MDI danner klub/frit netværk’ (link til artiklen)

 

22. april 2013