Onsdag d. 20. marts startede MDI et netværk op for klubber og  fritidshjem. Netværket er startet som en konsekvens af den nye skolereform, som er meldt ud  og sandsynligvis – i et eller andet omfang - vil omorganisere hverdagen for skolebørn og deres institutioner.

MDI har som paraplyorganisation en vigtig rolle i forhold til den fremtid vores selvejende fritidshjem og klubber går i møde. Derfor faciliterer vi dette netværk hvor institutionerne kan videndele og tale sammen omkring fremtiden og de muligheder og udfordringer, de måtte støde på.

Netværket startede onsdag d. 20. marts med et oplæg, hvor to konsulenter fra Københavns Kommune kom og gav en introduktion til hvorledes kommunen vil starte arbejdet med reformudspillet op og den tidsplan der ligger herfor. Herefter fulgte en livlig debat om muligheder og udfordringer. Der blev drøftet struktur, faglighed, civilsamfund m.m.

De næste to oplæg i foredragsrækken kommer fra BUPL Hovedstaden og en folketingspolitikker (læs mere herunder). Efter foredragsrækken vil netværkets form blive tilpasset efter behov og ønsker fra medlemmerne.

 

Kommende foredrag i MDI klub/frit netværk

Onsdag d. 24. april kl. 8.30 – 11.00: En repræsentant fra BUPL Hovedstaden kommer og perspektiverer regeringens forslag til en heldagsskole; hvilke styrker og svagheder er der I forslaget? Efterfølgende er der mulighed for debat og ideudveksling.

Onsdag d. 22. maj kl. 8.30 – 11.00: En Christiansborg-politiker giver sit bud på hvorledes vi skaber læring og udvikling af børn på 0 - 18 års-området, set med et pædagogfagligt perspektiv. Efterfølgende er der mulighed for debat og ideudveksling. 

Foredragene arrangers I MDI’s lokaler på Enghavevej 31, Kbh V.

 

For yderligere information og tilmelding til netværket kan du kontakte MDI konsulent Kirsten Birk Olsen på e-mail: kbo@mdi.dk eller ringe på tlf. 51765656.

21. marts 2013