Den selvejende daginstitutions særlige potentiale som velfærdsleverandør i en forandringstid er blandt emnerne når selveje kommer under lup ved en dagskonference d. 29. januar 2014. En af talerne er phd MPP CBS, næstformand i Selveje Danmark og generalsekretær i MDI, Charlotte Biil. Hun taler om forvaltning og styring af det selvejende område i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv. 

Også institutionsleder, områdechef og en ekspert er repræsenteret med oplæg som spænder fra fremtidsperspektiver over kommunikation og samarbejde mellem forvaltninger og selvejende, til ledelse og udfordringer.

Undervejs er der mulighed for at stille spørgsmål og dagen byder på både morgenmad og frokost, hvor man kan møde hinanden og netværke.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er påkrævet. Deadline er d. 10. januar kl. 12.

 

SELVEJE UNDER LUP
Konferencedag onsdag 29. januar 2014 klokken 08.00 - 15.00

 

Praktiske oplysninger

Deltagere: Selvejende ledere, souschefer og afdelingsledere.
Pris: Konferencedagen er finansieret af bevilligede midler fra områdechefer.
Adresse: Kulturstationen i Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 København.
Tilmelding: Snarest muligt. Sidste frist er fredag den 10. januar klokken 12.00 på mail: selvejeunderlup@gmail.com.

 

Program:

Ankomst og morgenmad

Velkomst v/Maybritt Larsson, institutionsleder Barnets Hus-Amerikavej

1. Hvorfor ser dagens program ud, som det gør?
2. Perspektiver for fremtiden.

Det selvejende felt set fra en områdeleders perspektiv

Områdechefernes bud på aktuelle planer indenfor det selvejende område samt ideer til, hvordan kommunikation og samarbejde kan videreudvikles mellem forvaltning/områder og de selvejende daginstitutioner i fremtiden.

Den selvejende daginstitutions særlige potentiale som velfærdsleverandør i en forandringstid

Forvaltning og styring af det selvejende område i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv v/Charlotte Biil Generalsekretær MDI; Næstformand selveje.dk;
Phd studerende ved CBS, Institut for Ledelse, Politik og filosofi.

Korte spørgsmål til oplæg

Pause

Udfordringer til den selvejende leder

Perspektiver og resultater fra en undersøgelse af ledelse i selvejende institutioner i København v/Søren Smidt, Cand.psych. Ph.D.

Korte spørgsmål til oplæg

Frokost

Workshops i 2 runder:

1. Hvilke udfordringer er der på det selvejende område?
2. Hvordan kan, skal og ønsker vi, der arbejdes med disse udfordringer?

Pause

Opsamling fra Workshops

Næste skridt i arbejdet rettet mod udfordringerne på det selvejende område. 


Link
Program som pdf med tidspunkter - Klik HER.

 

15. november 2013