Af MDI-konsulent Kirsten Birk Olsen

 

MDI følger udviklingen nøje i den lokale implementering af skolereformen og de beslutninger, der vedtages på Københavns rådhus.

I korte træk - og særligt med udgangspunkt i det oplæg Else Sommer gav i år d. 26. august - bider MDI særligt mærke i følgende:

 

  • Det er umiddelbart positivt at kommunen vil holde fast i fritidstilbuddene som institutionsform.
  • Der er en åbning for at pædagoger med ansættelse i fritidstilbuddene kan levere timer på skolen – den tilgang vil MDI gerne forfølge.
  • Der er blevet lagt op til at mange løsninger skal findes lokalt. Det opfatter vi som en forståelse for at ‘Stærkt samarbejde’ og samtænkning har skabt et samarbejde, som man med fordel kan arbejde videre med og udbygge. Det gør det i højere grad muligt for institutionerne at være med til at definere en fremtid og evt. skabe nogle formaliserede/forpligtende partnerskaber med fortsat selvstændighed i et ligeværdigt samarbejde.
  • Geografiske afstande blev ikke nævnt som et kriterium der arbejdes med. Derfor formoder vi ikke, at de fritidshjem der ligger på skolerne, har samme fremtid som de, der ligger udenfor skolerne.

 

Uanset hvordan vi vender og drejer udsagnene, så betyder de en ændring af fritidstilbud som vi kender det i dag. Reformen vil betyde ændringer i hvordan vi fremover kommer til at tænke fritidsinstitutioner. Som det ser ud nu, vil der skulle rykkes timer fra frit- området ind i skolerne. Omfanget kender vi ikke før der er truffet mere konkrete beslutninger, men MDI følger selvfølgelig udviklingen tæt.

Her i organisationen er vi særligt opmærksomme på de to analysegrupper, som skal analysere fremtidens fritidstilbud og de anlægsbehov, der følger med. Det er meget vigtige analysegrupper, og vi vil forsøge at gøre vores indflydelse gældende i forhold til bemandingen af grupperne.

Else Sommer nævnte de faglige organisationer som kommer til at sidde med. Det er klart. Men hvis man vil tænke fritidsinstitutionerne ind i en ny æra, skal analysearbejdet være godt forankret i hverdagen og i de ønsker og behov, brugere og frontmedarbejdere har. Det er her nye, kvalificerede løsninger skal findes. Institutioner, paraplyer, forældre, lokalsamfund og børn skal være med, og her vil MDI gerne spille en rolle og byde sig til.

Har du spørgsmål, overvejelser eller behov for at udvikle nye tanker i dialog med andre – er du meget velkommen til at ringe ind her til MDI og få en snak eller aftale et møde.

Der er mange forskellige faktorer, der gør sig gældende lokalt, og vi vil gerne være behjælpelige med at tænke i, hvordan man kan gøre brug af sit lokale særkende til eget/fælles formål. I den forbindelse holder vi i MDI et møde der vedrører alle fritidshjem- og klubber der samarbejder med privatskoler torsdag d. 19/9 i MDI kl. 11 – 12. Alle er velkomne og man må meget gerne tage andre selvejende institutionsledere med som også samarbejder med privatskoler. Men skriv til MDI konsulent Kirsten Birk Olsen på kbo@mdi.dk og giv besked senest tirsdag d. 17/9, så der kan tages højde for deltagerantal i den praktiske mødeplanlægning.

Endelig skal vi også minde om, at vi har sat en dato for det næste møde i klub/frit-netværket. Det er tirsdag d. 22. oktober kl. 8:30 – 11. Emnet er endnu ikke fastlagt.

Hvis kommunen indkalder til en officiel høring inden denne dato, vil vi i den forbindelse også afholde et møde.

 

9. september 2013