Af Ulla Engholm, konsulent i MDI


”Herfra skal også lyde en opfordring til at rette stort fokus på samspillet mellem teori og praksis i den nye uddannelse. Mange studerende oplever ikke sammenhæng mellem det, de lærer på skolebænken, og det, der foregår i praktikken. På en uddannelse, der varer tre et halvt år og har målgrupper, der trods specialisering stadig er store og komplekse, er det nødvendigt at sikre større sammenhæng mellem de to læringsarenaer. Derfor er det også opløftende, at den nye aftale sikrer en ekstra fjerde og ulønnet praktikperiode, der skal sikre bachelorprojektet større praksisnærhed”…

Sådan hylder Selveje Danmark den ny pædagoguddannelse, der er på vej. I MDI har vi de sidste to år sat fokus på Børn og unges læreprocesser, hvor vi har lektor Unni Lind til at undervise vores pædagoger i børns udvikling, trivsel og læringsmiljøer, med afsæt i egen pædagogisk praksis. Så ja tak til en uddannelse, der retter sig mod en sammenhængskraft mellem teori på uddannelsesstederne og de studerendes praktikker.

Selveje Danmark skriver videre:

”I et inklusionsperspektiv og med nye lovgivningsmæssige rammer for specialpædagogisk praksis er det helt og aldeles nødvendigt, at almenpædagogikken tilføres specialpædagogiske kompetencer.” 

Her skal uddannelsesstederne være særligt opmærksomme på, at de studerende først og fremmest skal have viden og kendskab til det normale barns udvikling, inden de kan genkende børn, der kræver specialpædagogiske kompetencer. Der er ingen tvivl om, at uddannet personale i vore dagtilbud er med til at skabe et godt og udviklende læringsmiljø for alle børn.


Læs hele Selveje Danmarks udmelding – klik HER

(Link til side på Selveje Danmark.dk)

 

 

11. oktober 2013