Sæt institutionerne fri

Berlingske Tidende har med udgangspunkt i flere undersøgelser sat fokus på sygefraværet i daginstitutionerne. Ja, faktisk er det ikke kun sygefraværet, der er i fokus, men også det fravær, der ikke er sygdomsrelateret. De såkaldte øv-dage.

Undersøgelserne viser, at fraværet i de kommunale tilbud er højere end blandt andet de selvejende institutioner. Er det en overraskende konklusion? Nej. Fravær af den karakter hænger sammen med en række faktorer, som blandt andet ledelse, ansvarsførelse, kultur og en positiv holdånd. Det handler med andre ord om tilstedeværelsen af en dygtig motiverende leder og en klar følelse af, at alle ansatte er vigtige og medansvarlige for at nå de mål og det værdigrundlag, man arbejder ud fra.

Det er netop det unikke for de selvejende institutioner og tilbud, og det omfatter ikke blot de selvejende daginstitutioner, men hele selvejeområdet fra børneområdet til ældreområdet. Flere parametre er afgørende for, at alle medarbejdere kan se, at de har en vigtig funktion og et ansvar: Den meget klare sammenhæng mellem den enkelte institutions værdigrundlag og det daglige arbejde, tilstedeværelsen af en klar og ansvarlig ledelse og den direkte sammenhæng mellem den enkeltes indsats og det endelige resultat - såvel pædagogisk som økonomisk.

I det lys er det også ganske problematisk, at fokus gennem de sidste 10 til 20 år i langt højere grad har været på, hvordan man fik trukket de selvejende tættere på kommunerne og i mange tilfælde helt ind i kommunen, fremfor at sætte fokus på, hvordan værdien af de selvejende institutioner kunne udvikles og udvides. Og måske kunne kommunerne ligefrem lære noget af de selvejende institutioner?

 Det er vores håb, at det fornyede fokus på værdien af selveje fører til, at udviklingen vendes, og allerede nu kan vi se gode takter. I sidste uge meddelte sundheds- og omsorgsborgmester i København Ninna Thomsen (SF), at man som forsøg ville sætte enkelte institutioner fri, og i Svendborg kommune er man sammen med Menighedernes Daginstitutioner gået ind i et projekt, der kan være med til at udvikle en fremtidig samarbejdsmodel.  Men det er kun to kommuner, og vi skal have flere med.

Selveje Danmarks vil derfor gerne invitere til en bred debat om, hvordan vi sikrer et godt og konstruktivt samarbejde mellem selvejende institutioner og tilbud og kommunerne. Et samarbejde, der vil kan være af stor værdi for alle involverede parter.

 

Af Jon Krog, branchedirektør i Selveje Danmark, Dansk Erhverv, og Charlotte Bill, generalsekretær i Menighedernes Daginstitution og phd.-studerende LPF-CBS

 

Link til artiklen på Berlingske. Klik HER.

 

10. juni 2013