Af formand for hovedbestyrelsen i Gentofte Børnevenner Søren Michaelsen, generalsekretær i Menighedernes Daginstitutioner Charlotte Biil samt konsulent i Selveje Danmark, Gitte Landors. 


Selvejende institutioner på dagområdet er ligesom BUPL forundret over kommunernes manglende lyst eller evne til at bruge øremærkede penge på et kvalitetsløft i dagtilbud.

Regeringen og KL indgik i 2012 aftale om 500 mio. kr. årligt til løft af kvalitet i dagtilbud. I en ny analyse fra BUPL fastslås det, at kommunerne kun har brugt cirka halvdelen af de øremærkede penge. 

Vi er i brancheforeningen for selvejende institutioner og tilbud, Selveje Danmark, Gentofte Børnevenner og Menighedernes Daginstitutioner helt enige i kritikken af kommunernes kreative brug af øremærkede midler. Det er ikke i orden, at nogle kommuner vælger at bruge disse penge som de lyster. Det er set og sket før, men det gør det ikke mere acceptabelt. Værst er det selvfølgelig i de tilfælde, hvor man slet ikke bruger pengene. Tårnby Kommune har eksempelvis fået 4 mio. kr. til brug i 2013, og der er fra denne pulje budgetteret med hele 0 kroner til området. Vi nægter simpelthen at tro, at 0-6-årige børn i Tårnby ikke har brug for mere kvalitet.

Der er kommuner som eksempelvis Gentofte, der bruger alle tildelte midler, men ikke kun til målgruppen. Mange småbørnsforældre i Gentofte Kommune er fuldt ud bekendt, at Gentofte Kommune årligt modtager 7,1 mio. kr. til kvalitetsløft af dagtilbudsområdet. De er også bekendte med, at pengene kun i ubetydeligt omfang tilfalder dagtilbudsområdet, hvilket skaber både harme og uforståenhed blandt forældrene - ikke mindst fordi de fleste daginstitutioner bliver presset til bristepunktet. Dette ses nu ved, at nogle forældre arbejder som ulønnede vikarer i institutionerne, og at bondegårdsturene kun er mulige ved hjælp af forældreindsamlinger. 

Vi har fuld forståelse for, at øremærkede midler ligesom satspuljemidler til tider kan være en udfordring at få gavn af, da de ofte ankommer sammen med generelle sparekrav, og derved let kan få karakter af lappemidler. Satspuljemidler er underlagt en række krav til sikring af at midlerne når de rette mål. Det samme bør gælde her. Vi vil have kvalitetsløft til dagtilbud for de penge.

Som repræsentanter for det selvejende området og ikke mindst 0-6-årige børn i dagtilbud, ser vi med stor bekymring på tendensen, og opfordrer kommunerne til at følge gældende aftaler. Trængte kommunekasser eller ej.

 

Debatindlæget bragt i Børn & Unge - 7. november 2013 44. årgang l www.bupl.dk Illustration: Larsen Et Rasmussen

8. november 2013