- CBS Center for Skole og Velfærdsledelse

 

Af Charlotte Biil, generalsekretær i MDI


Her i MDI har vi et partnerskab med MPP CBS Center for Skole og Velfærdsledelse. Det er et spændende samarbejde, som giver mulighed for at følge og blive inspireret af, hvad der sker indenfor den velfærdsledelse, vi alle sammen er optaget af på daginstituitonerne, og som udvikler sig med rivende fart i disse år.

Hver måned afholdes der inspirerende fyraftensmøder som jeg stærkt kan anbefale at gå til for at holde sig ajour. Sidste gang der blev afholdt et gå hjem-møde var det forsker Helene Ratner, der præsenterede sin nye bog om inklusion. Her talte hun om, hvad det er, der gør, at vi ser inklusion, som vi gør? At vi sorterer børn i normal- og specialområdet? Hvad er det, der er sket? – og hvad sætter det i gang, at der nu skal til at arbejdes med tingene på en anden måde? Det kalder paradokser og dilemmaer frem - dilemmaer der bliver en del af inklusionen. 

Alt i alt et super spændende og relevant arrangement og et lysende eksempel på hvad man kan hente på fyraftensmøderne - både for institutionerne og for os i MDI. Hvis man bliver venner med Center for Skole og Velfærdsledelse på Facebook, kan man holde sig opdateret  med arrrangementer og gå hjem-tilbud, så “like” dem og kom forbi til gode, horisontudvidende oplæg. 

Man kan læse mere om centeret og de forskellige tilbud – samt se priser – på deres hjemmeside: KLIK HER(link til siden) 

  

Om Center for Skole og Velfærdsledelse

Formålet med Center for Skole og Velfærdsledelse er, at skabe samarbejde mellem CBS-forskere og folk der på anden vis arbejder med skole- og velfærdsledelse, herunder ledere i skoler og andre velfærdsinstitutioner (offentlige som private og frivillige) samt uddannelsesinstitutioner så som UC’erne, samt kommuner og organisationer, der arbejder med udvikling af velfærdsledelse.

Center for Skole og Velfærdsledelse er en del af Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS.

Adresse: Porcelænshaven 18B, 4. sal
, 2000 Frederiksberg

  

Center for Skole og Velfærdsledelse er særligt optaget af spørgsmålene:

  • Når man opbygger partnerskaber og satser på ’samskabelse’ på tværs af sektorer og niveauer i kommunerne, hvad sker der da med de forskellige velfærdslogikkers autonomi og virkemåde? 

  • Når folkeskolen begynder at betragte børnehaver som en bestemt ydelse, der består i at gøre børnene parat til skolen, hvad sker der da med balancen mellem omsorg og læring i børnehavernes selvstyring? 

  • Når hjemmehjælpen kontraktliggøres på baggrund af en nøje visitation, hvad sker der da med hjemmehjælperens forståelse af sin opgave?

  • Når velfærdsorganisationer arrangerer ansvarslege med borgerne, hvordan eksplodere det offentlige ansvar da, så det også omfatter at tage ansvar for borgerens ansvarstagen? Og hvordan ændrer dette selve vores forestilling om ”personligt ansvar”?

 

 

14. november 2013