Med titlen "Netværkslederen: Fremtidens chef?" udsendte UCC torsdag d. 21. februar et nyhedsbrev, der bl.a. citerede chefkonsulent og studielektor ved UCC Peter Rod for, at det kan være både resurcebesparende og værdibevarende for institutionerne at satse på netværksledelse.

I en tid hvor den kommunale one-size model ikke passer til alle, er der andre muligheder at finde på hylderne hos bl.a. UCC og MDI. Her tilbydes uddannelser, der ruster institutioner til en anden model - netværksledelse - som kan understøtte dem i at fastholde sig selv uden at gå på kompromis med kvalitet og udvikling.

Vi bringer hele UCC's nyhedsbrev-artikel her:

 

Netværkslederen: Fremtidens chef?

Ledelsesstruktur! Selve ordet emmer af knastør kedsommelighed, men ikke desto mindre er den måde, ledelsen er organiseret på, helt afgørende for, hvor godt eller dårligt for eksempel vuggestuer, fritidshjem og børnehaver fungerer.

Daginstitutioner bliver i stigende grad lagt ind under en fælles ledelse ud fra et ønske om at styrke økonomien, men den farverige mangfoldighed risikerer at forsvinde i takt med, at der etableres en hierarkisk ledelsesmodel med for eksempel én områdeleder for mange institutioner.

Sådan lyder en advarsel fra Peter Rod, chefkonsulent og studielektor ved UCC. Han anbefaler, at kommunerne afliver den gammeldags ”top-down”-tankegang, når de vælger den fremtidige ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet. I stedet bør de satse på ledelse i fællesskaber eller såkaldt netværksledelse.

Der er efterhånden bred politisk enighed om, at mangfoldighed er positivt. Vi ønsker at modvirke en pædagogfaglig ensretning, men der sker nemt en uheldig, ofte utilsigtet ensretning, når daginstitutionerne, som det sker nu de fleste steder, lægges ind under én og samme overordnede ledelse,” siger udviklingskonsulenten.

Spar tid på den lange bane

Enkelte kommuner vælger imidlertid at satse på netværksledelse, der er et forpligtende samarbejde mellem kommunens daginstitutioner, hvor hver institution fastholder sin egen leder og sit eget budget, og hvor lederne indgår i et ligeværdigt ledelsessamarbejde.

På den korte bane kan netværksledelse være mere tidskrævende, da flere ledere skal skabe en fælles mening om mange af de beslutninger, der træffes, men på den lidt længere bane er der tid og resurser at spare, da beslutningerne i en sådan struktur bliver forstået med det samme, og det dermed bliver langt nemmere at indføre en forandring i dagligdagen i den enkelte institution,” siger Peter Rod.

Netværksledelse er en måde at give plads til flere pædagogiske kulturer på uden at miste muligheden for at koordinere og skabe synergi, hvor der er fornuft i det, mener han. En sådan ledelsesmodel kræver imidlertid en forvaltning, der ikke ønsker at styre og kontrollere de enkelte institutioner helt ned i detaljen, fastslår Peter Rod.

Uddannelse i netværksledelse

150 selvejende daginstitutioner er organiseret i Menighedernes Daginstitutioner, der i samarbejde med UCC tilbyder uddannelse på diplomniveau. Det gælder dels netværksuddannelsen, som blev afsluttet i foråret 2012, udviklingspædagoguddannelsen, som afholdes efteråret 2012, uddannelse i civilsamfund, som kører vinter 2013 og facilitering af innovation og kompetenceudvikling, som kører forår 2014.

I 2013 gennemfører UCC et diplommodul om innovation i offentlige organisationer.

"Netværksledelse mindsker forvaltningens mulighed for detailstyring. Men vi bliver ved med at argumentere for, at det har en stor værdi, at vi samarbejder tæt, men samtidig er herrer i egne huse med den rigdom, det skaber," siger Ulla Engholm, pædagogisk konsulent hos Menighedsrådenes Daginstitutioner.

 

 

Link til UCCs hjemmeside - klik HER. 

16. marts 2013