fobu logo

Bestyrelsesuddannelse

Om at sidde i bestyrelsen hos en selvejende daginstitution

I den selvejende dagsinstitution er der særlige muligheder for indflydelse. Her får civilsamfundet mulighed for direkte at kunne påvirke de rammer, forældre, personale og børn skal udvikle sig indenfor. Brugerne af daginstitutionen er således selv arbejdsgiverne, og dermed dem, der træffer de vigtige beslutninger. Det er nærdemokrati i sin reneste form.

Nye bestyrelsesmedlemmer kommer til, og garvede bestyrelsesmedlemmer har behov for friske input og nye impulser. Det understøttes løbende gennem uddannelse af bestyrelserne, hvor deres ansvar og kompetencer tydeliggøres, og hvor de inspireres til at tænke nyt og bruge deres afsæt som civilsamfundsentreprenører.

Læs mere i det bestyrelsesmateriale, som fobu har udgivet her.

Læs fobu direktør Anders Zorck tale om ansvar og muligheder for bestyrelsen her. (pdf)

 

Uddannelsesemner i forhold til bestyrelserne 

Det er meget forskelligt hvad en bestyrelse er optaget af. Nogle er nyvalgte forældre og vil gerne have en introduktion til hvad det egentlig er for et opgave man skal varetage som bestyrelsesmedlem i en selvejende institution. Andre har behov for at få udfoldet mere specifikke emner som f.eks. arbejdsgiveransvaret, bestyrelsesarbejdet i relation til netværkene, bestyrelsesarbejdet og dialogen med kommunerne - blot som nogle eksempler.

I fobu tilbyder vi bestyrelsesudvikling. Kurser der giver både kvalifikationer og friske pust. Læse mere HER (link til side).

 

Hvad kommer der ud af bestyrelsesuddannelserne?

Det er centralt og vigtigt for selvejemiljøet at der er udefrakommende inspiratorer og konsulenter, som kan oplyse, motivere og inspirere til bestyrelsesarbejdet. Opgaven skal varetages professionelt og med fokus på de muligheder bestyrelsen har og de fordele man kan benytte sig af ved at stå i spidsen for en forældredrevet ledelse.  

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 3324 8100 eller sende en e-mail til info@fobu.dk.

 

11. maj 2015