Der skal i løbet af projektperioden arbejdes på at udvikle en ny samarbejdsform mellem kommunen og den selvejende institution - som alternativ til den nuværende driftsoverenskomst. Til arbejdet er der også nedsat en arbejdsgruppe.

Arbejdet vil tage afsæt i nyere forskning indenfor bl.a. systemteori om velfærdspartnerskaber gennem de sidste 5 - 7 år.
Disse teorier overskrider de hidtidige økonomiske og juridiske teorier i forhold til offentlig/privat samarbejde og betydningen af forskellige kontraktlige former. En tese, der vil blive forfulgt er, hvordan partnerskaber, til forskel fra klassiske formelle kontrakter, kan bygge bro mellem en lang række forskelligartede diskurser og praksisfelter.

Arbejdet med at udvikle en ny kontraktform mellem selveje og kommune har fået en ny drejning, efter at den kommende revision af udbudsdirektivet om offentlige indkøb er blevet revitaliseret. Det har betydet, at arbejdet i kontraktarbejdsgruppen er sat på stand-by, indtil der er skabt yderligere klarhed omkring de tiltag, direktivet kan kaste af sig.

16. marts 2013