Der vil fra fobu's side blive foretaget konsulentunderstøttende aktiviteter overfor institutioner og netværk, som understøtter dem i omstillingsprocesserne og muligør en løbende udvikling. Det kan være konsulent og kursustilbud i relation til at sætte netværk eller gennemføre diverse forandringer som for eksempel fusioner, nye fysiske rammer, nye samarbejdsaftaler, nye jobbeskrivelser, nye vedtægter og driftsoverenskomster.

Den understøttende konsulentfunktion har også til formål at afklare, hvad der supplerende er behov for af støtte til udvikling og vedligeholdelse af netværkene, ud over de ydelser der indgår i administrationsbidraget. I relation til dette gennemføres der systematiske netværksbesøg til samtlige netværk.

 

Fokus for netværksbesøgene i 2012 var:

  • Hvad er status for jeres netværk?
  • Hvad gør I særligt godt?
  • Hvor er netværket om et års tid?

 

Fokus for netværksbesøgene i 2013 var:

  • Det forpligtende netværksarbejde - hvordan?
  • Bestyrelsesarbejdet - med den kompetente bestyrelse ved roretFokus

 

Fokus for netværksbesøgene i 2014 var:

  • netværkenes strategiplan
  • lederen som facilitator for et godt bestyrelsesarbejde
11. maj 2015