I juni 2004 blev der mellem KL og de selvejende daginstitutioner lavet en standarddriftsoverenskomst mellem kommuner og selvejende daginstitutioner, som langt de fleste selvejende dagsinstitutioners samarbejde med kommunen baserer sig på.

Samfundet og styringsværktøjerne har udviklet sig sidenhen. Stigende krav til dokumentation indenfor HR, økonomi, interessenttilfredshed, faglighed, kvalitet og civilsamfundsengagement har skabt behov for at udvikle et bedre styringsinstrument.
Formen skal afdækkes nærmere. Men afsættet er, at vi bevæger os væk fra et ensidigt kontrolværktøj til et systemisk dialogværktøj.

 

16. marts 2013