Gennem de sidste 20 år, har antallet af selvejende daginstitutionsmiljø været dalende i takt med en stigende kommunalisering af institutioner. En ny partnerskabsmodel kan revitalisere samarbejdsformen mellem selvejende daginstitutioner og kommuner, således at det bliver interessant for begge parter at indgå et samarbejde.

Når det drejer sig om den institutionelle indretning eller ejerformen, er det ikke ligegyldigt om daginstitutionen er kommunal, selvejende eller privat. De forskellige ejerformer inviterer på forskellig vis forældre, bestyrelser, ledere og ansatte til at øve indflydelse på livet og værdierne i daginstitutionen. Den pluralitet i formen af hvorledes man driver institutioner, er berigende for innovationen og udviklingen af området, og bør være til stadig inspiration for fællesskabet.

Velfærdsstaten står overfor voksende udfordringer, med på den ene side færre ressourcer, og på den anden side højere krav. Både politikere og forældre forlanger i stigende grad gennemsigtighed, kvalitet og tryghed omkring kerneydelser i daginstitutionerne. Kommunerne skal sikre et sortiment af gode tilbud, og her er de selvejende værdifulde på paletten, men de selvejende må samtidig synliggøre, at de er reelle, seriøse og værdifulde alternativer til kommunale dagtilbud.

Med et partnerskabsprojekt er det muligt at forstå hinandens udfordringer, for sammen at kunne håndtere dem.

 

16. marts 2013